NATUR

Natur i sin vidaste definition kan syfta på den levande materiella världen i stort. Mina bilder avser innehållet av det "orörda" i miljön i form av växter, djur eller landformer.