Älskade byrackor

Kärt barn har många namn säger ordspråket. Dessa är högt älskade hundar med sina typiska karaktärsdrag. Mitt bildprojekt - älskade byrackor - vill jag fånga varje hunds säregna drag med naturens mystiska aura.